ZAPOSLENI

Direktor fonda
Aleksandar Bogdanović

Zamenik direktora
Viktor Molnar

Stručna služba:

Sandra Sogić Samostalni stručni saradnik
Miroslav Stokin Samostalni stručni saradnik
Vesna Jovanović Samostalni stručni saradnik
Danijela Marjanović Samostalni stručni saradnik
Marko Marinković Samostalni stručni saradnik
Timea Fodor Samostalni stručni saradnik
Gabriela Kormanjoš Viši saradnik