Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Сви конкурси су отворени од 11. септембра до краја 2021. године или до утрошка средстава.

 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2021. години Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2021. години Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2021. години
  Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2021. години
  Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2021. години Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2021. години Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2021 години Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2021. години Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2021. години
  Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2021 години Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2021. години
  Текст конкурса | Пријава