AKTIVNOSTI - Voćarstvo


Voćarstvo je jedna od najproduktivnijih poljoprivrednih grana, proizvodnjom voća ostvaruje se 10-15 puta veća vrednost proizvodnje po hektaru, nego pri proizvodnji pšenice ili kukuruza. Voćarska proizvodnja zapošljava po jedinici površine oko 20 puta više radne snage. U vrednosti izvoza poljoprivrednih proizvoda, voće i voćne prerađevine učestvuju sa 15-20%. Voće je jedan od najznačajnijih izvoznih proizvoda u našoj zemlji. Genetski resursi kojima raspolažemo u ovoj oblasti su značajni, a velika je prednost što ne koristimo genetski modifikovani materijal.

U proizvodnji je potrebno predvideti samo gajenje najkvalitetnijih i najsavremenijih sortifikovanih sorti čiji će rod delom završiti na tržištu istočne i zapadne Evrope a veliki deo roda na ogromno rusko tržište, gde je otišao najveći deo prošlogodišnjeg roda.

Planovi Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede su da putem povoljne kreditne linije stimuliše podizanje visokointenzivnih zasada sa postizanjem najvećih prinosa.