AKTIVNOSTI - Poljoprivreda


Fond je osnovala Skupština AP Vojvodine 2001. godine sa ciljem podsticanja poljoprivrede u Vojvodini i otklanjanja problema u oblasti poljoprivredne proizvodnje putem učešća u finansiranju programa unapređenja i razvoja pojedinih oblasti poljoprivrede; podsticanje intenzivnije i kontinuiranije proizvodnje i obezbeđenja što više roba za izvoz ; podsticanja osnivanja i organizovanja preduzeća u oblasti poljoprivrede; podsticanje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva; predlaganja podsticajnih mera sistemskog karaktera na nivou pokrajine.