AKTIVNOSTI - Plastenici


Od 2005. godine fond se uključio u program obezbeđenja proizvodnje u zaštićenim baštama ( staklenici, plastenici ) jer plastenička proizvodnja ima veliki potencijal da bude značajan faktor u razvoju poljoprivrede vojvodine. Međutim da bi se ovo postiglo potrebno je puno angažovanje individualnih uzgaivača kao i odgovarajućih državnih fondova koji raspolažu sredstvima koja mogu biti plasirana u vidu adekvatnih kredita. pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede se opredelio da povoljnom kreditnom linijom podrži ovaj vid proizvodnje kako bi se ostvarilo : povećanje plasteničke proizvodnje, bolja snabdevenost tržišta svežim povrćem, smanjenje uvoza, povećanje zaposlenosti, obezbeđenje egzistencije za seoska domaćinstva kao i radno angažovanje nezaposlenih lica.
Konkursi za nabavku novih zaštićenih bašta raspisuju se svake godine i to na proleće i jesen.