ЗАПОСЛЕНИ


Стручна служба:

Заменик директора: др вет. Виктор Молнар

Виша саветница за финансијско-материјалне послове: Сандра Согић Мојсиловић

Самостална саветница за правне послове: Весна Јовановић

Саветник за пласмане и студијско-аналитичке послове: Мирослав Стокин

Саветник за пласмане и студијско-аналитичке послове: Марко Маринковић

Саветница за пласмане и студијско-аналитичке послове: Габриела Кормањош

Саветник за пласмане и студијско-аналитичке послове: Валентино Чалић

Саветник за пласмане и студијско-аналитичке послове: Горан Стругар

Саветница за пласмане и студијско-аналитичке послове: Драгана Видић

Сарадница за праћење кредитних партија: Марија Тотх

Сарадница за праћење наплате и књижење пласмана: Данијела Марјановић