О ФОНДУ - Циљеви оснивања


- подстицање развоја пољопривреде у Војводини и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапредјења и развоја појединих области пољопривреде;

- подстицање интензивније и континуираније производње и обезбедјења што више роба за извоз;

- подстицање оснивања и организовања предузећа у области пољопривреде; подстицање развоја земљорадничког задругарства;

- предлагање подстицајних мера системског карактера на нивоу Покрајине.