АКТИВНОСТИ - Воћарство


Воћарство је једна од најпродуктивнијих пољопривредних грана, производњом воћа остварује се 10-15 пута већа вредност производње по хектару, него при производњи пшенице или кукуруза. Воћарска производња запошљава по јединици површине око 20 пута више радне снаге. У вредности извоза пољопривредних производа, воће и воћне прерађевине учествују са 15-20%. Воће је један од најзначајнијих извозних производа у нашој земљи. Генетски ресурси којима располажемо у овој области су значајни, а велика је предност што не користимо генетски модификовани материјал.

У производњи је потребно предвидети само гајење најквалитетнијих и најсавременијих сортификованих сорти чији ће род делом завршити на тржишту источне и западне Европе а велики део рода на огромно руско тржиште, где је отишао највећи део прошлогодишњег рода.

Планови Покрајинског фонда за развој пољопривреде су да путем повољне кредитне линије стимулише подизање високоинтензивних засада са постизањем највећих приноса.