АКТИВНОСТИ - Сточарство


У циљу финансирања програма из области сточарства, фонд је са покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, крајем 2001. године, закључио уговор за набавку матичног стада оваца расе "суффолк" из Немачке, која треба да послужи као генетска основа за укрштање са домаћом Цигаја расом, како би се побољшале производне особине потомака.