АКТИВНОСТИ - Пољопривреда


Фонд је основала Скупштина АП Војводине 2001. године са циљем подстицања пољопривреде у Војводини и отклањања проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде; подстицање интензивније и континуираније производње и обезбеђења што више роба за извоз ; подстицања оснивања и организовања предузећа у области пољопривреде; подстицање развоја земљорадничког задругарства; предлагања подстицајних мера системског карактера на нивоу покрајине.