АКТИВНОСТИ - Пластеници


Од 2005. године фонд се укључио у програм обезбеђења производње у заштићеним баштама (стакленици, пластеници) јер пластеничка производња има велики потенцијал да буде значајан фактор у развоју пољопривреде војводине. Међутим да би се ово постигло потребно је пуно ангажовање индивидуалних узгаивача као и одговарајућих државних фондова који располажу средствима која могу бити пласирана у виду адекватних кредита. покрајински фонд за развој пољопривреде се определио да повољном кредитном линијом подржи овај вид производње како би се остварило : повећање пластеничке производње, боља снабдевеност тржишта свежим поврћем, смањење увоза, повећање запослености, обезбеђење егзистенције за сеоска домаћинства као и радно ангажовање незапослених лица.
Конкурси за набавку нових заштићених башта расписују се сваке године и то на пролеће и јесен.