АКТИВНОСТИ - Иригација


Фонд је 2002. године одређен за реализатора пројекта " Реконструкција иригационих система у Србији " донатор пројекта је Влада Краљевине норвешке. Простор Војводине је климатско подручје у којем су временски услови промењиви, нестабилни и непредвидиви. Чињеница је да у нашим условима нема успешне биљне производње без наводњавања, јер је суша редовна појава. Наводњавање је једина мера којом се у потпуности могу решавати проблеми суше. Повећањем површине под наводњавањем позитивно ће се одразити на преструктуирање пољоривредне производње у корист интензивних култура, развој сточарства и повртарства, бољег коришћења капацитета у прехрамбеној индустрији, већу запосленост и снабдевеност домаћег тржишта као и већег извоза. Конкурси за набавку нових система и опреме за наводњавање расписују се сваке године и то на пролеће и јесен.