O FONDU - Osnivanje


Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 6.februara 2001. godine, donela je Odluku o osnivanju Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede ("Službeni list APV" broj 3/01), sa sedištem u Novom Sadu.


Ciljevi osnivanja:

- podsticanje razvoja poljoprivrede u Vojvodini i otklanjanje problema u oblasti poljoprivredne proizvodnje putem učešća u finansiranju programa unapredjenja i razvoja pojedinih oblasti poljoprivrede;

- podsticanje intenzivnije i kontinuiranije proizvodnje i obezbedjenja što više roba za izvoz;

- podsticanje osnivanja i organizovanja preduzeća u oblasti poljoprivrede; podsticanje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva;

- predlaganje podsticajnih mera sistemskog karaktera na nivou Pokrajine.